Riadenie materských škôl - otázky a odpovede.

Riadenie materských škôl a súčasné legislatívne požiadavky nevyhnutné pri výkone riadiacej pozície prinášajú v praktickom živote materských škôl množstvo problémov a otázok. Vytvárame priestor, v ktorom Vás budeme pravidelne prinášať odpovede na Vami zadané otázky z praxe a života materských škôl.

Na otázky odpovedá PhDr. Viera Hajdúková, PhD. Odborný radca, Ministrerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kto môže v materskej škole uvádzať začínajúcu učiteľku do praxe?Viac na www.predskolskyatlas.sk