Zmena predsedníctva Spoločnosti pre predškolskú výchovu.

Dňa 3.apríla 2019 sa v Partizánskom konalo zasadnutie Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu na Slovensku. Zasadnutie Rady bolo výnimočné tým, že jeden z bodov programu bola Voľba predsedníčky Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Predsedníčka Spoločnosti PaedDr. Janka Bolebruchová odstúpila z predsedníctva z rodinných a zdravotných dôvodov a na jej miesto bola jednohlasne zvolená predsedníčka regiónu Čadca - Mgr. Adriana Makuchová. 

Zároveň na záver 25. Snemu Spoločnosti 4. apríla, bola predstavená už nová predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu Mgr. Adriana Makuchová, ktorej srdečne gratulujeme a prajeme elán, optimizmus a hlavne odvahu do spoločnej práce.