Zasadnutie Rady Spoločnosti

Členky Rady Spoločnosti sa stretnú na zasadnutí v Rajeckých Tepliciach v dňoch 15.a 16. januára 2016.