Zápisnica z 21. Snemu Spoločnosti v Šali

Zápisnicu z 21. Snemu Spoločnosti môžete nájsť v sekcii Aktivity - Snem Spoločnosti

Fotodokumentáciu zo Snemu v Šali si môžete pozrieť na f b Spoločnosti:)