Výzva k podpore protestného pochodu 1. júla 2016

Vážení kolegovia, členovia a funkcionári školských organizácií,
 
Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských učiteľov v stý deň pôsobenia vlády SR
 
a zároveň v prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ, teda 1. júla 2016, organizuje pochod,
 
ktorým chceme opätovne poukázať na stav nášho školstva a dlhodobé neriešenie nahromadených
 
problémov. V tento deň chceme upriamiť pozornosť na neplnenie predvolebných sľubov politikov
 
a ignorovanie dlhodobých odporúčaní Európskej komisie a OECD v otázke nedostatočných
 
verejných výdavkov na vzdelávanie a v otázke nedostatočného finančného ohodnotenia
 
zamestnancov školstva, ktoré limituje atraktivitu ich povolania.
 
Vážené kolegyne a kolegovia, 1. júl nám ponúka príležitosť poukázať na roky neriešené problémy
 
slovenského školstva, preto Vás vyzývame, aby ste sa pridali k nám a aby sme takto spoločne
 
demonštrovali našu jednotu a túžbu po zmene. Preto Vás vyzývame, pridajte sa k spoločnému boju
 
za naše dôstojné postavenie v spoločnosti. Len naša jednota je predpokladom úspechu.
 
Protestný pochod bude mať začiatok o 13:00 na Kollárovom námestí v Bratislave. Prosíme Vás, aby
 
ste o protestnom pochode informovali svojich členov a informáciu o ňom šírili prostredníctvom
 
svojich webových stránok.
 
Vaša kladná odpoveď bude verejnou deklaráciou podpory tohto pochodu.
 
Zoznam oslovených organizácii a iniciatív:
 
OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
 
Asociácia výchovných poradcov
 
Asociácia centier voľného času SR
 
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
 
Asociácia základných umeleckých škôl SR
 
Združenie katolíckych škôl Slovenska
 
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení
 
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
 
Slovenská komora učiteľov
 
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
 
Študentská rada vysokých škôl
 
Rada mládeže Slovenska
 
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
 
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
 
Združenie základných škôl Slovenska
 
Školský network
 
Komora školských logopédov
 
Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
 
Rada vysokých škôl SR
 
Asociácia školskej psychológie
 
Školský výbor ECAV
 
Študentská sieť
 
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
 
Nové školské odbory
 
Slovenská komora angličtinárov
 
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
 
Iniciatíva Veda chce žiť!
 
OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied
 
Slovenská rada rodičovských združení
 
Združenie zamestnancov centier pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na
 
Slovensku
 
Asociácia verejných jazykových škôl v SR
 
Asociácia doktorandov Slovenska
 
Združenie odborných učilíšť Slovenska
 
Slovenská rektorská konferencia
 
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
 
Slovenská asociácia pedagogiky ranného detstvaVážení kolegovia, členovia a funkcionári školských organizácií,
 
Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských učiteľov v stý deň pôsobenia vlády SR
 
a zároveň v prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ, teda 1. júla 2016, organizuje pochod,
 
ktorým chceme opätovne poukázať na stav nášho školstva a dlhodobé neriešenie nahromadených
 
problémov. V tento deň chceme upriamiť pozornosť na neplnenie predvolebných sľubov politikov
 
a ignorovanie dlhodobých odporúčaní Európskej komisie a OECD v otázke nedostatočných
 
verejných výdavkov na vzdelávanie a v otázke nedostatočného finančného ohodnotenia
 
zamestnancov školstva, ktoré limituje atraktivitu ich povolania.
 
Vážené kolegyne a kolegovia, 1. júl nám ponúka príležitosť poukázať na roky neriešené problémy
 
slovenského školstva, preto Vás vyzývame, aby ste sa pridali k nám a aby sme takto spoločne
 
demonštrovali našu jednotu a túžbu po zmene. Preto Vás vyzývame, pridajte sa k spoločnému boju
 
za naše dôstojné postavenie v spoločnosti. Len naša jednota je predpokladom úspechu.
 
Protestný pochod bude mať začiatok o 13:00 na Kollárovom námestí v Bratislave. Prosíme Vás, aby
 
ste o protestnom pochode informovali svojich členov a informáciu o ňom šírili prostredníctvom
 
svojich webových stránok.
 
Vaša kladná odpoveď bude verejnou deklaráciou podpory tohto pochodu.
 
Zoznam oslovených organizácii a iniciatív:
 
OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
 
Asociácia výchovných poradcov
 
Asociácia centier voľného času SR
 
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
 
Asociácia základných umeleckých škôl SR
 
Združenie katolíckych škôl Slovenska
 
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení
 
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
 
Slovenská komora učiteľov
 
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
 
Študentská rada vysokých škôl
 
Rada mládeže Slovenska
 
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
 
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
 
Združenie základných škôl Slovenska
 
Školský network
 
Komora školských logopédov
 
Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
 
Rada vysokých škôl SR
 
Asociácia školskej psychológie
 
Školský výbor ECAV
 
Študentská sieť
 
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
 
Nové školské odbory
 
Slovenská komora angličtinárov
 
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
 
Iniciatíva Veda chce žiť!
 
OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied
 
Slovenská rada rodičovských združení
 
Združenie zamestnancov centier pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na
 
Slovensku
 
Asociácia verejných jazykových škôl v SR
 
Asociácia doktorandov Slovenska
 
Združenie odborných učilíšť Slovenska
 
Slovenská rektorská konferencia
 
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
 
Slovenská asociácia pedagogiky ranného detstva