VYHLÁSENIE


SPV SR sa pripája k signatárom Petície za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogickych a odborných zamestnancoch.
Prosíme členov SPV o vyjadrenie podpory na linku pod textom.

PETÍCIA