V Brezne

Vážení účastníci konferencie:)

V piatok 9.10.2015 sa uskutočnila odborná konferncia pod názvom Dieťa a umemnie v krásnom meste Brezno. Konferencia prebehla v priateľskej atmosfére, v ktorej sa prepletali hlavní aktéri dňa, deti a ich umenie. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom za bohatú účasť, regiónu Brezno, organizátorom konferencie (pod vedením Márii Kvietkovej) za mravenčiu prácu. ktorú zvládli na výbornú. Verím, že si účastníci odniesli množstvo inšpirácií a podnetov do ďalšej práce.

Predsedníčka Spoločnosti

Anotácie k príspevkom

príspevok

Príspevok Hajdúková

Príspevok Rochovská

Príspevok Felix

Príspevok Kasáčová

Príspevok Fridrichová