Štátny vzdelávací program pre materské školy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

predkladáme vám na verejnú diskusiu a pripomienkovanie štátny vzdelávací program pre materskú školu.Vaše návrhy, podnety a pripomienky môžete posielať do 30. júna 2013 na adresu spolocnostzvolen@gmail.com alebo do 31.októbra 2013 na adresu svp@statpedu.sk 

ŠVP pre MŠ

Podľa vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uvedený dokument vstúpi do platnosti najskôr 1. septembra 2014.