Stanovisko MŠ Svidník k Národnému programu Učiace sa Slovensko

Vážené kolegyne, 
pripájame stanovisko k Národnému programu Učiace sa Slovensko kolektívu pedagogických zamestnancov z MŠ zo Svidníka. Hlboko si vážime ich podporu a budeme rady, ak sa pridajú aj ostatné materské školy. 

Stanovisko MŠ Svidník