Spoločnosť pre predškolskú výchovu, región Banská Bystrica - Tanečným pohybom ku zdraviu učiteľa

Spoločnosť pre predškolskú  výchovu, región Banská Bystrica

Organizuje dňa 12.10.2017 v kongresovej sále Okresného úradu Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, jednodňovú odbornú konferenciu zameranú výlučne na psychické a fyzické zdravie učiteľa,  pod názvom:

 

Tanečným pohybom ku zdraviu učiteľa

 

Cieľ odbornej konferencie:

Prezentovať vplyv pohybových aktivít –  tanca na fyzické a psychické zdravie učiteľa.

           Poukázať na možnosti regenerácie tela i ducha prostredníctvom tanca.

Poukázať na vplyv tanca na podporu pozitívneho myslenia učiteľa.

 

 

Hlavné referáty

1.      PhDr. Viera Hajdúková,Phd:   „ Tancujúci učitelia“MŠVVaŠ SR Bratislava

2.      Doc. Mgr.Nadezda Novotná, Phd. - Pohybova aktivita ako jeden z determinantov zdravehoživotneho štýlu".– FF UMB BB -"

3.      PaedDr. IlonaUvačková – Som učiteľ, učiteľka materskej školy. ŠŠI Bratislava

 

4.      Mgr. Michaela Slováková, PhD – Tanec ako prostriedok udržiavania psychickej a fyzickej kondície učiteliek

 

5.      Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD – liečebný pedagóg„Aquabela a jej životnýpríbeh„(skupinová improvizácia a jej možnosti kreovania pohybu v prostredí "vody")

 

Odpoľudnajšie workshopy:

Telocvičňa ZŠ Radvanská  Banská Bystrica :

1.      Chosé Kézzsa – „Salsa – slobodný tanec „

2.      Filip Borecký - Sólita folklórneho súboru Urpín –„ Čo robiť keď hrajú

Párové tance : Mojse z  Východného Slovenska

                        Čardáš z Horných Pršian      

3.      PhDr. Denisa Pinková - Muzikoterapia – „Hudba v duši“

 

1.      PhDr. Viera Hajdúková,Phd, PaedDr. IlonaUvačková  Riadenie materských škôl  – diskusné fórum

2.      Mgr. Vladimír Červenák: Etikoterapia - „Úvod do etikoterapie

 

 

                                                               Alžbeta Vránska

Predseda regiónu