Sekcia predprimárneho vzdelávania

Dňa 23. a 24. augusta 2012 sa uskutočnila Sekcia predprimárneho vzdelávania vo Zvolene. Program bol plnohodnotný a zmysluplný a počas dvoch dní rokovania členky prešli aktuálne otázky riadenia materských škôl na Slovensku. Prezentácie s aktuálnymi informáciami poskytli zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Štátnej školskej inšpekcie a Metodicko-pedagogického centra. Členky sekcie si navzájom odovzdali svoje pracovné skúsenosti a prezentovali aktívnu činnosť v rámci svojho pracovného zaradenia.