Rozprávkový kolovrátok

Spoločnosť pre predškolskú výchovu - región Žilina vyhlasuje 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s názvom: STARÁ MAMA ROZPRÁVALA.

Bližšie informácie o propozíciách výtvarnej súťaže nájdete v prílohe.