Región Strážske - príprava prvej regionálnej konferencie

Členky Spoločnosti, región Strážske začali aktívne pripravovať prvú regionálnu konferenciu s cieľom priblížiť kvalitný vzdelávací obsah vzdialeným regiónom a pedagógom materských škôl. Konferencia bude v dňoch 26. a 27. októbra v Strážskom. Názov: Didaktické aspekty tvorivosti učiteľa/ky v materskej škole.
Cieľom odbornej konferencie je prezentovať originálne spôsoby, riešenia, invenciu pedagogických zamestnancov materských škôl a netradičné edukačné činnosti; rozvíjať individualitu, jedinečnosť, fantáziu a tvorivosť pedagogických zamestnancov materských škôl.
Ďalšie informácie Vám budú včas sprístupnené.