Región Brezno

predsedníčka regiónu: Mgr. Mária Kvietková, 

počet členov v regióne: 41

kontakt: kvietkovam@gmail.com