Príspevok z celoslovenskej odbornej konferencii Banská Bystrica - Čím všetkým je učiteľka materskej školy, PhDr.Viera Hajdúková, PhD.

      Učiteľka materskej školy nie je len učiteľka

Väčšina z toho, čo je pre prežitie zmysluplného života potrebné, nie je až také náročné a zložité. A takmer všetko, alebo aspoň základy všetkého sa učia už deti v materskej škole a preto je materská škola taká dôležitá. Nielenže patrí do sústavy škôl, ale je aj skutočnou školou, poskytujúcou nenahraditeľné základy všetkého, čo každý človek potrebuje po celý život.

Na to, aby materská škola naplnila toto poslanie, je potrebných mnoho vecí, ovplyvňuje to mnoho činiteľov. Jedným z nich, a nezastupiteľným, je učiteľka/učiteľ materskej školy (ďalej už budem hovoriť len o učiteľkách, aj keď pedagogickú činnosť v materských školách vykonávajú aj muži – podľa predbežných výsledkov zisťovania kvalifikovanosti pracuje ako učiteľ v materskej škole 29 mužov).

Označenie „učiteľka materskej školy“ (predtým opatrovateľka, pestúnka) sa po prvý krát spolu s pojmom „materská škola“ objavilo v zákone č. 95/1948 Sb. o základnej úprave jednotného školstva (školský zákon).

Celý článok