Rada Spoločnosti

Pracovné rokovanie Rady Spoločnosti je naplánované na 11.1. 2013 v Liptovskom Mikuláši.

Pozvánka na stiahnutie Rada Spoločnosti..