Podporné stanovisko

Spoločnosť pre predškolskú výchovu, ktorá ako nezávislá organizácia združuje k dnešnému dňu 2611 členov, odborníkov z  teórie a praxe predprimárneho vzdelávania v rámci celého Slovenska, vyjadruje týmto podporné stanovisko pre podnety a námety k navrhovanej reforme vzdelávania v regionálnom školstve, vypracovanej jednou z členiek  regionálnej organizácie Mgr. Michaelou Vargovou, PhD. 

Spoločnosť pre predškolskú výchovu sa plne stotožňuje  návrhmi a podnetmi, ktoré Mgr. Michaela Vargová, PhD. predkladá.

Podnety k reforme

Podporné stanovisko