Pedagogické dni

V čase, keď deti, žiaci, študenti z banskobystrického kraja zaslúžene oddychovali, učiteľky materských škôl sa zúčastnili Pedagogických dní. Konali sa v Základnej škole s Materskou školou MPČĽ 35 Brezno v dňoch 25. – 27. februára 2013.

Myšlienku zorganizovať takéto podujatie zrealizovali organizácie Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Brezno a OMEP región Brezno v spolupráci so ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno. S prvotnou myšlienkou sa začali zaoberať Mária Kvietková a Katarína Potkányová na mobilite v Budapešti v rámci projektu Comenius Regio Partnerstvá. Maďarskí partneri pozvali tím z Brezna na Pedagogický týždeň v dňoch 10. – 12. Novembra 2010. Kolegyne z Brezna sa inšpirovali  pútavým podujatím zaujímavými prednáškami a prezentáciami materských škôl v XVIII. obvode Budapešti.

Pedagogické dni v Brezne organizujeme od februára 2011. V tomto roku sme absolvovali ich tretí ročník, ktorý bol špecifický tým, že sa ho okrem učiteliek materských škôl breznianskeho okresu zúčastnili kolegyne z Revúcej, Banskej Bystrice, Kežmarku. Pedagogické dni otvorila Mária Kvietková v pondelok, 25.02.2013 členskou schôdzou SPV, kde informovala prítomných o doterajšej činnosti SPV región Brezno a pozvala ich na pripravované podujatia spolu s Katarínou Potkányovou, ktorá odovzdala informácie o činnosti OMEP v našom regióne. Nasledovalo poradenstvo od Mgr. Lucie Paškovej pod názvom Aplikácia právnych predpisov v praxi. Cenné informácie a rady si odniesli nielen učiteľky vo vedúcich funkciách.

 Po krátkej prestávke Anna Sršňová predviedla účastníčkam ako sa dá využiť zážitkové učenie v príbehu o narodení bábätka. 53 párov rúk kreslilo, maľovalo, odtláčalo, strihalo, lepilo a ináč využívalo výtvarný a odpadový materiál tradičnými aj netradičnými technikami pri vyrábaní narodeninovej torty, kytice, obrazov, zmrzlinových pochúťok...

V utorok sme pokračovali prednáškou o pedagogickom poradenstve v materskej škole, ktorú si veľmi pútavým spôsobom pre nás pripravila PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Teóriu obohatila o zaujímavé aktivity, kde sme si mali možnosť vyskúšať napríklad riešenie problémových situácií.

Prezentácie zaujímavých aktivít v materských školách pod názvom „Spoznávajme sami seba“ majú na Pedagogických dňoch dvojročnú tradíciu. V jednotlivých prezentáciách sa predstavujú učiteľky MŠ, ktoré žijú medzi nami. Mgr. Dagmar Krupová inšpirovala kolegyne ako rozvíjať prírodovednú gramotnosť detí predškolského veku bádateľskými metódami. Bc. Anna Bošeľová v projekte Spoločne viac dokážeme opisovala zážitky a skúsenosti pri spolupráci s rómskou rodinou.

Posledný deň Pedagogických dní prebiehal v obohacujúcom rozhovore pedagógov s Mgr. Melániou Dubínyovou, inšpektorkou ŠŠI. Dozvedeli sa odpovede na otázky, ktoré mali možnosť dopredu si pripraviť, ale dostali aj rady a povzbudenie do ďalšej práce v oblasti predprimárneho vzdelávania, ako aj inšpirácie ako realizovať kvalitný edukačný proces.

           Sprievodným podujatím bola prednáška Ireny Mekynovej na tému „Záleží nám na zdraví“ s možnosťou využitia diagnostického prístroja na zistenie vlastného aktuálneho zdravotného stavu.

            Čerešničkou na torte môžeme označiť krst knihy „Škola, ktorej sme dali srdce“. Kolegovia základnej školy F. Baloha a A. Gorduličová v nej popisujú svoje dlhoročné skúsenosti s waldorfskou pedagogikou v rámci spolupráce s holandskými pedagógmi a skupinou Zmena, ktorej história sa začala písať práve v našej ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno.

Veríme, že Pedagogické dni 2013 priniesli 158 zúčastneným kolegom zamyslenie, inšpiráciu a chuť posúvať vedomosti a zručnosti našim ratolestiam.