Organizačný výbor pripravuje 21. Snem Spoločnosti

Spoločnosť pre predškolskú výchovu,  profesijná organizácia učiteľov materských škôl,zastúpená PaedDr. Janou Bolebruchovou organizuje celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou ,, Prečo je pre dieťa materská škola dôležitá“ a 21. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  Juraja Draxlera, MA v dňoch 17. a 18. apríla v Šali. V najbližšom obdobi bude zverejnena na webobom sidle oficialna pozvanka na konferenciu.Vopred sa na Vas velmi tesime. S pozdravom JB predsednicka SPV):