Odborný workshop

Vážené členky SPV,

pozývame Vás na odborný workshop, ktorý je zameraný na rozvíjanie jemnej motoriky a grafomotoriky detí a ktorý lektoruje známe česká odborníčka na túto problematiku.
Okrem nových vedomostí si každá účastníčka odnesie z workshopu osobné benefity. Viac sa dozviete v pozvánke (nižšie). Návratku (v prílohe) k účasti na workshope zasielajte do 17. 11. 2014 na adresu eva.sobinkovicova@gmail.com.
 
 

Pozvánka

Návratka