ODBORNÝ SEMINÁR LOGOPEDICKÁ PREVENCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

SPV Košice a Košice – okolie opäť zorganizovala odborný seminár pre pedagogických zamestnancov materských škôl na aktuálnu tému. Ako lektor bola pozvaná p. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá si pripravila odborný seminár na tému Logopedická prevencia v materskej škole. Počas niekoľkohodinového stretnutia učiteľkám sprostredkovala jednak odborné poznatky, ale aj praktické skúsenosti, keďže p. Lipnická dlhodobo pôsobila ako špeciálny pedagóg. Rámci odborného seminára bol vytvorený aj priestor na rýchle overenie doterajších vedomostí učiteliek o logopedickej intervencii v edukácii detí predškolského veku i priestor venovaný konštruktívnej diskusii.

SPV Košice a Košice – okolie opäť pripravilo hodnotné neformálne vzdelávanie na aktuálnu tému a s erudovaným hosťom. Tešíme sa, že pedagogickí zamestnanci materských škôl v Košiciach a v okolí prejavujú záujem o takýto spôsob vzdelávania a dobrovoľne sa zúčastňujú odborných stretnutí SPV KE a KE – okolie.

 

dsc0087resize.jpg (120,7 kB)  Logopedická prevencia