List pani ministerke školstva

Spoločnosť pre predškolskú výchovu využila možnosť preložiť v rámci
medzirezortného pripomienkového konania pripomienky k návrhu zákona o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
LP/2018/551.Spoločnosť pre predškolskú výchovu využila možnosť predložiť v rámci
Spoločnosť pre predškolskú výchovu využila možnosť predložiť v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienky k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov LP/2018/551.