Košice na Vianoce

Mesto Košice sú na Vianoce krásne. Vianočnú atmosféru zachytili svojimi farbami aj deti materských škôl z Košice mesto a Košice - okolie na výstave detských výtvarných prác KOŠICE NA VIANOCE, ktorú zorganizovala SPV KE a KE - okolie v priestoroch Kulturpark/Kasárne.
Výstavu otvorili členovia speváckej zložky folklórneho súboru Železiar spevom ľudových vianočných piesní a kolied. K pani učiteľkám a k deťom sa prihovorili a všetkým zúčastneným poďakovali p. PaedDr. Mária Kavečanská, vedúca referátu školstva, športu a mládeže a p. PaedDr. Eva Sobinkovičová, predsedníčka SPV pre región KE a KE - okolie.
Vystavených bolo viac ako 80 výtvarných prác.

Už teraz sa členky SPV pre región KE a KE - okolie tešia na organizáciu ďalšieho ročníka a na množstvo nových detských prác.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do realizácie výstavy.