Inovatívne myšlienky z praxe a do praxe

Vydavateľstvo Pro Solutions, s.r.o. v spolupráci so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje dňa 19. a 20. októbra 2012, Hotel Park v Piešťanoch celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Nový svet vo vzdelávaní – prezentácia najlepšej praxe pedagogických zamestnancov.

Cieľom odbornej konferencie je prezentovať využívanie nových metód a inovatívnych techník, didaktické modely, inovačné trendy a informácie v oblasti predprimárneho vzdelávania.

Programová skladba konferencie je pripravená pre cieľovú skupinu: učiteľ predprimárneho vzdelávania, odborníkov z teórie a praxe v oblasti predprimárne vzdelávanie, stredné odborné školy a študentky/ov vysokých škôl.

V dopoludňajšej časti konferencie budú odprezentované témy:

-          Bezpečný  internet v praxi materských škôl

-          Potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

-          Súčasné problémy pri vyučovaní angličtiny v materských školách

-          Aktuality v predprimárnom vzdelávaní

-          Informácie o nových možnostiach vzdelávania pedagogických zamestnancov a novinkách.

Ďalší program je spracovaný do workshopov – kde autori budú prezentovať teoretické poznatky v prakticko-aplikačnej rovine poznania. Každý účastník sa môže zúčastniť 4 workshopov počas trvania konferencie.

Pripravený je aj bohatý sprievodný program, v ktorom si každá účastníčka nájde svoje kreatívne uplatnenie počas spoločne prežitých chvíľ v príjemnom prostredí kúpeľného mesta Piešťany.

Tešíme sa na Vašu účasť. Projektový team konferencie Nový svet vo vzdelávaní.