Inovácia ISCED 0

Dňa 24. januára 2013 v Bratislave sa uskutočnilo pracovné stretnutie regionálnych predsedníčiek  a členiek Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Na stretnutie prijal pozvanie prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. aby predstavil prítomným pedagógom aktuálnu rovinu tvorby inovovaného vzdelávacieho obsdahu, garantovaného štátom a prespektívy práce s ním. Výstupný materiál - autorizovaný článok si môžete stiahnuť tu.