EFEKTÍVNE VYUŽITIE INTERAKTÍVNEJ TABULE V EDUKÁCII.

Nášregión Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Považskej Bystrici už má za sebou prvú vydarenú akciu v tomto roku. Prebehla 3.2.2014 a o jej priebeh sa postarala naša šikovná kolegyňa, Mgr. Zuzka Kolkusová z MŠ Papradno. Názov workshopu bol Efektívne využitie interaktívnej tabule  v edukácii. Naša Zuzka je výborná po teoretickej aj praktickej stránke a tak bol aj zameraný jej workshop:

· ukážka a praktická príprava prezentácii na IT pre deti s rôznou tematikou v programe FlowWorksKids! a FlowWorks!

· vytváranie si samostatných prezentácií na vybrané témy

· praktické používanie jednotlivých nástrojov v programoch na IT

Dievčatá, ktoré sa zúčastnili mali možnosť si doniesť aj vlastné notebooky, na ktorých mohli aktívne pracovať. Ďakujem celému kolektívu MŠ Papradno, ktorý nám už po druhýkrát pripravil výbornú akciu v príjemnom prostredí.

Mgr. Milena Lučivjanská predseda SPV pre región Považská Bystrica