Dieťa a umenie - elektronické prihlasovanie už spustené:)

Vážené pani učiteľky, učitelia materských škôl, priaznivci predprimárneho vzdelávania!
Srdečne Vás pozývame na celoslovenskú odbornú konferenciu pod názvom "Dieťa a umenie" priamo do stredu Slovenska do Brezna dňa 
9. októbra 2015. 
V hlavných referátoch Vám aktuálne informácie sprostredkujú PhDr. Viera Hajdúková, PhD. z MŠ VVaŠ, PaedDr. Ilona Uvačková zo ŠŠI, Mgr. Petra Fridrichová, PhD. zo ŠPÚ, odborníci vo výtvarnom a hudobnom odbore z UMB v BB Mgr. Lenka Kasáčová, PhD. a prof. Belo Felix, PhD. 
V tvorivých a inšpiratívnych dielňach sa môžete tešiť na hračky a pomôcky vlastnej výroby našich kolegýň, qilling, enkaustiku, maľovanie na sklo, modelovanie netradične...
elektronické prihlasovanie TU

Pozvánka