Detské Chalupkovo Brezno

 

V roku 2013 sa uskutočnil 7. ročník prehliadky záujmovej činnosti detí predškolského veku Detské Chalupkovo Brezno v priestoroch ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno. Tento ročník bol inovatívny v obsahovej štruktúre. V predchádzajúcich piatich ročníkoch sa deti prihlásené do jednotlivých kategórií (prednes poézie a prózy, hra na hudobný nástroj, spev umelej piesne a výtvarná tvorba) predvádzali svojím talentom. Nové trendy vo vzdelávaní predprimárnej pedagogiky nás priviedli k zmenám v obsahovej štruktúre Detského Chalupkovho Brezna (ďalej len DCHB). Túto zmenu sme však neuskutočnili bez prípravy. Predchádzali jej cyklické vzdelávanie učiteliek materských škôl v oblasti tvorivej dramatiky pod vedením metodika pre divadlo Mgr. art. Maroša Krajčoviča zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici, workshopy s PaedDr. Jánom Pochaničom. Šiesty ročník DCHB bol špecifický tým, že deti ukázali svoj podiel tvorivosti vo výtvarnej tvorbe a učiteľky materských škôl okresu Brezno pripravili pre deti divadelné predstavenie „Úbohé strašidlá“ pod režijným vedením M. Krajčoviča, kde využili prvky tvorivej a divadelnej dramatiky.

       Na siedmom ročníku DCHB deti predviedli svoje herecké schopnosti v tvorivo spracovaných rozprávkach o neposlušných kozliatkach, o psíčkovi a mačičke, o televíznych žabkách, o lenivých myškách, o Guľkovi Bombuľkovi, o zatúlanom húsatku, o veternom kráľovi, o zvieratkách, ktoré bývali v rukavičke, ale aj o zvieratkách, ktoré sa skryli pred dažďom pod hríbom a tiež o deťoch, ktoré cestovali za kamarátmi po celom svete. Učiteľky materských škôl sa pri spracovaní rozprávkových príbehov snažili o prepojenie literárnych, hudobných a výtvarných prvkov do jedného celku.

Výkony malých hercov hodnotila porota v zložení: Mgr. Lýdia Janáková, PhD., Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Mgr. Melánia Dubínyová, Tatiana Vilhanová, Mgr. Dana Žilová. Títo odborníci sa zhodli na tom, že úroveň predstavení bola vysoká a preto zaradili účinkujúcich do zlatého pásma ( ZŠ s MŠ Brusno, ZŠ s MŠ Predajná, MŠ Valaská, ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom, MŠ Podbrezová) a strieborného pásma (ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno, MŠ Čierny Balog – Hlavná, ZŠ s MŠ Pionierska 2- pracovisko Hradby 9 Brezno, MŠ Horná Lehota, ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4- pracovisko Clementisova 3 Brezno). Porota udelila cenu Laureáta Detského Chalupkovho Brezna kolektívu detí ZŠ s MŠ Brusno. Špeciálnu cenu venoval primátor Mesta Brezna kolektívu ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom za scenár, rodina Kreutzová za tvorivosť učiteľke Alexandre  Vaníkovej a Matica slovenská kolektívu ZŠ s MŠ Pionierska 2 na pracovisku Hradby 9 Brezno za scénografiu.

Súčasťou podujatia bola prezentácia výtvarnej tvorby. Okrem materských škôl breznianskeho okresu sa do výtvarnej prezentácie zapojila aj Kresťanská materská škola Sv. Rodiny z Revúcej. Výtvarné práce detí predškolského veku hodnotila porota v zložení PaedDr. Renáta Pondelíková, Mgr. František Roth, Mgr. Dana Žilová. Prednostka Obvodného úradu v Brezne Ing. Alena Káanová venovala cenu Laureáta výtvarnej kategórie Ondrejovi Hricovi z MŠ Čierny Balog – Krám.

Odmenou pre všetky deti, ktoré sa do podujatia zapojili bolo vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy vo Valaskej s hudobným programom Slniečko sa kotúľa.