Deti MŠ Komenského si opakovali dopravnú výchovu

tvrtkové predpoludnie deti materskej školy na Komenského ulici v Seredi využili znovu nielen hrou, ale aj učením. Spolu so svojimi  učiteľkami sa stali súčasťou rôznych hravou formou nasimulovaných dopravných situácií priamo v priestoroch MŠ, do ktorej chodia. Jedna z tried sa totiž vďaka malému mobilnému dopravnému ihrisku projektu Bezpečné mesto  premenila nielen za kruhový objazd, ale aj na cestu so železničným priecestím a priechodom pre chodcov so semaforom. 

Praktickej herno-výučbovej časti predchádzala teoretická časť, v ktorej si detičky preopakovali dopravné značky. Pri vstupe do ihriska deti boli oboznamované s funkciou reflexných bezpečnostných prvkov, ktoré vo forme reflexných vestičiek práve všetky deti v materských školách v Seredi vďaka projektu už tri roky majú k dispozícii.

Učiteľky sa výučbe dopravnej výchvy venujú priebežne počas roka, no väčšie akcie plánujú pred prázdninami, kedy detičkám horzia úrazy oveľa viac. 

Z dopravnej výchovy prinášame foto a video reportáž.