Celoslovenská prehliadka tvorivosti detí materských škôl Zlatá krajina

Dňa 20.03. 2013 sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Úľanoch  už tretíkrát otvorila brána Zlatej krajiny. Konala sa pod  záštitou  Materskej školy slovenskej vo Veľkých Úľanoch, SPV región Galanta a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Akcie sa zúčastnilo 206 detí z 20 materských škôl Slovenska.