Celoslovenská odborná konferencia v Piešťanoch

Spoločnosť pre predškolskú výchovu vás pozýva na celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou  Nový svet vo vzdelávaní - prezentácia najlepšej praxe pedagogickýh zamestnancov. Konferencia sa uskutoční 19. a 20. októbra 2012 v Piešťanoch. 
KEDY?  19.-20. október 2012  
KDE?    hotel PARK, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany