Elektronické prihlasovanie je spustené - Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou v Liptovskom Mikuláši

Vážené kolegyne,

pozývame Vás na Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou do Liptovského Mikuláša dňa 25. a 26. mája 2017. Elektronické prihlasovanie bude spustené v najbližšom čase a budeme Vás informovať na našej web tránke ako aj na fb. Bližšie informácie máte v pozvánke.

POZVÁNKA 

PRIHLÁŠKA