Elektronické prihlasovanie - Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou a 22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu

Vážené kolegyne, srdečne Vás pozývame na   Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou a 22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu, ktorá sa ukutoční v Bratislave v dňoch 15. a 16. apríla 2016.  Bližšie info v pozvánke. Elektronické prihlasovanie je spustené do 20. marca 2016. 

PRIHLÁŠKA

POZVÁNKA CELÁ