Celoslovenská odborná konferencia Pohyb - ruka v ruke so zdravím.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Mesto Kežmarok, Vás pozývajú na Celoslovenskú odbornú konferenciu Pohyb – ruka v ruke so zdravím, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, dňa 28. septembra 2016 v Kežmarku.

Pozvánka