Celoslovenská odborná konferencia a 19. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu Košice

Spoločnosť pre predškolskú výchovu organizuje Celoslovenskú odbornú konferenciu Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl - Súčasnosť a perspektívy predprimárnej edukácie na Slovensku a 19. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča v dňoch 26. a 27. apríla 2013 v Košiciach.

 Pozvánka

prihlasovací formulár na konferenciu

Mapa