Aktuálna zmena v zákone č.245/2008 Z.z. (školský zákon)

Dňa 22. júna 2021 bol v NR SR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Tento zákon je účinný od 10. júla 2021 a boby 5 a6 Čl. III od 1. januára 2022 – pod číslom 273/2021 Z. z.
 

Zmena účinná od 10.7.2021