Aktuálna zápisnica

Vážené členky, v sekcii Aktivity - zápisnice z Rady Spoločnosti, nájdete aktuálnu zápsnicu zo zasadnutia Rady Spoločnosti, ktorá sa konala v Liptovskom Mikuláši.