20. medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA

29.10.2012 22:00

 

Dátum: 8. - 11. 11. 2012
Otváracie hodiny: 10.00 – 18.00
 

Knižný veľtrh BIBLIOTÉKA je na Slovensku sviatkom pre tých, ktorí sa podieľajú na tvorbe knižných diel a pre tých, ktorí majú knihy radi a kupujú ich. Stretávajú sa tu vydavatelia, spisovatelia, ilustrátori, editori, prekladatelia, tlačiari, distribútori a samozrejme čitatelia

PEDAGOGIKA prezentujúca odbornú literatúru, učebnice, slovníky, učebné pomôcky, vybavenie škôl, vzdelávacie programy, vzdelávacie inštitúcie a ponuku štúdia na vysokých školách. PEDAGOGIKA poskytuje priestor subjektom pôsobiacim v oblasti školstva a vzdelávania.