Aktuality

Elektronické prihlasovanie - Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou a 22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu

Vážené kolegyne, srdečne Vás pozývame na   Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou a 22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu, ktorá sa ukutoční v Bratislave v dňoch 15. a 16. apríla 2016.  Bližšie info v pozvánke. Elektronické prihlasovanie je spustené do...

Pripomienkovanie

Na zasadnutí Rady Spoločnosti v Rajeckých Tepliciach sa členky Rady uzniesli na zmene Stanov a Zásadách hospodárenia, ktoré sú verejne dostupné na web stránke Spoločnosti. Vaše pripomienky môžete zasielať na spolocnostzvolen@gmail.com do 15.2.2016. 

Zápisnica

Vážené kolegyne v sekcii Aktivity-zápisnice z Rady Spoločnosti, pribudla aktuálna zápisnica zo stretnutia členov Rady Spoločnosti v Rajeckých Teplicach konaná v dňoch 15. a 16.. januára 2016.

Zasadnutie Rady Spoločnosti

Členky Rady Spoločnosti sa stretnú na zasadnutí v Rajeckých Tepliciach v dňoch 15.a 16. januára 2016.

ŠTUDIJNO - POZNÁVACÍ ZÁJAZD RÍM a VATIKÁN

Spoločnosť pre predškolskú výchovu Vám ponúka študijno-poznávací zájazd Rím a Vatikán v marci 2016 spojený s návštevou materskej školy priamo v Ríme. Rím SPV materske skoly.doc (33,5 kB)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

     

 

 

Správa za rok 2013

Pripomienky k inovovanému ŠVP pre materské školy

08.06.2014 20:08
 Spoločnosť pre predškolskú výchovu Pripomienky k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy 1)   V súlade s platným právnym stavom štátny vzdelávací program by mal mať názov: „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie“. 2)  ...

Správa za rok 2013

14.04.2014 20:11
Prezentácia Správa Spoločnosti (5)nová.pptx (279,8 kB)