Plán práce na rok 2016/17

 

  • September:

            Odborný seminár „Pohyb – ruka v ruke so zdravím“ v Kežmarku (28. 09. 2016)

  • Január:

    Zasadnutie Rady SPV v Piešťanoch

  • Marec:

Študijno – poznávací zájazd ( Taliansko – Toskánsko)

  • Apríl:

Odborná konferencia a 23. Snem SPV v Liptovskom Mikuláši (25. – 26. 05. 2017)

  • Jún:

Zasadnutie Rady SPV – vyhodnotenie  odbornej konferencie a 23. Snemu SPV, voľby Rady SPV

 

Zmeny v Pláne práce na rok 2016/2017  sa môžu uskutočniť podľa návrhov z jednotlivých regiónov.