Sereď

Deti MŠ Komenského si opakovali dopravnú výchovu

tvrtkové predpoludnie deti materskej školy na Komenského ulici v Seredi využili znovu nielen hrou, ale aj učením. Spolu so svojimi  učiteľkami sa stali súčasťou rôznych hravou formou nasimulovaných dopravných situácií priamo v priestoroch MŠ, do ktorej chodia. Jedna z tried sa totiž vďaka...

Tangramiáda - Pirátsky poklad

Dnes sa deti z Materských škôl Komenského A + B, Murgašova a Podzámska zúčastnili matematickej súťaže v skladaní tangramov - TANGRAMIÁDA. Celá súťaž sa niesla v pirátskom duchu. Deti sa nachvíľu ocitli v rozprávke medzi pirátmi a  počas rozprávkového príbehu o pirátskom poklade museli...