Košice

ODBORNÝ SEMINÁR LOGOPEDICKÁ PREVENCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

SPV Košice a Košice – okolie opäť zorganizovala odborný seminár pre pedagogických zamestnancov materských škôl na aktuálnu tému. Ako lektor bola pozvaná p. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá si pripravila odborný seminár na...

Plán práce Košice a Košice a okolie

Plán Práce SPV KE a KE okolie 2013-14.pdf (43,4 kB)

Odborný seminár

Spoločnosť pre predškolskú výchovu región KOŠICE a KOŠICE - OKOLIE zorganilzovala v mesiaci november odborný seminár POČÚVANIE HUDBY V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ. Lektorkou seminára bola úžasná, vtipná a erudovaná odborníčka na hudobnú výchovu p. PaedDr. ANIČKA DEREVJANÍKOVÁ, PhD. z PF v Prešove....

Košice na Vianoce

Mesto Košice sú na Vianoce krásne. Vianočnú atmosféru zachytili svojimi farbami aj deti materských škôl z Košice mesto a Košice - okolie na výstave detských výtvarných prác KOŠICE NA VIANOCE, ktorú zorganizovala SPV KE a KE - okolie v priestoroch Kulturpark/Kasárne. Výstavu otvorili členovia...