Hlavný príspevok z odbornej konferencie Osobnosť učiteľky/učiteľa verzus osobnosť dieťaťa - Lučenec; Viera HAJDÚKOVÁ

Učitelia a deti alebo deti a učitelia; PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

 

     „Všetko závisí od začiatku. Ako sa položia základy, tak ide potom všetko.“

                                         J. A. Komenský, Informatórium školy materskej

 

Kvalitné predprimárne vzdelávanie, poskytované v materskej škole[1], prináša

pre deti predškolského veku, ale v konečnom dôsledku aj pre celú spoločnosť

veľké množstvo „hmatateľných“ ale aj „nehmatateľných“ výhod, prospe-

chu a úžitku. Poznatky, skúsenosti, návyky a zručnosti, ktoré deti nadobudnú

počas predprimárneho vzdelávania, vytvárajú ideálny základ vzdelávania na na-

sledujúcich, vyšších stupňoch škôl. Ak sa v predškolskom veku položia pevné

základy, učenie v neskoršom veku je účinnejšie a isto možno povedať, že aj za-

ujímavejšie.[1] V celom príspevku mám na mysli predprimárne vzdelávanie realizované

     v inštitucionalizovanej forme – v materskej škole.

 

 

Viac na stiahnutie TU