Daniela Kašická

Daniela Kašická pracuje v MŠ  v Poprade už 36 rokov.  Má mimoriadne výtvarné schopnosti, ktoré  sme využili aj v našej materskej škole.Vymaľovala v ôsmich triedach rozprávkové obrazy o veľkosti 10x3m. Podarilo sa nám tak zmeniť image školy a spríjemniť prostredie  MŠ. Jej veľké pracovné nasadenie a kreativita priniesla našej materskej škole veľa úspechov, za čo jej patrí poďakovanie s prianím všetkého dobrého do ďalších rokov pedagogickej tvorivosti.