Antididaktika versus (pro)humánna didaktika materskej školy Dušan KOSTRUB

 

Kľúčové slová:          

komponenty, skutočnosti, antididaktika, didaktika, humanita, humánna didaktika, materská škola, proces výučby,  predprimárna edukácia, deti, detstvo, učiteľ, postmoderná doba, zmeny, 21. stor.

 

Anotácia:       

Vyžiadaný hlavný referát sa koncepčne zameriava na ústrednú konferenčnú tému. Prezentuje líniu uvažovania autora o komponentoch, ktoré priamo i menej priamo utvárali koncepciu didaktiky materskej školy v  uplynulom období, a ktorú, z pohľadu súčasných perspektív nazerania, označuje autor za antididaktiku materskej školy. V súvislosti s touto líniou autor čiastkovo prezentuje výsledky ním realizovaného skúmania učiteľkinho vyučovania detí v materskej škole, ktoré realizoval a ukončuje ho v tomto období. Zároveň autor prezentuje pohľad na kurikulum, ktoré zodpovedá v súčasnosti navodeným epochálnym, sociokultúrnym, filozofickým  psychologickým, antropologickým, sociologickým a pedagogicko-didaktickým   zmenám 21. stor. Upozorňuje na zmenu perspektívy nazerania na detstvo a dieťa. Zvýrazňuje a zvýznamňuje takú didaktiku materskej školy, ktorá má znaky  humánnosti.    Vyžiadaný  hlavný referát má takto ambíciu zodpovedať ústrednú konferenčnú tému (otázku).           

 

Viac na stiahnutie TU