P. Plavčan: Naše školstvo je potrebné neustále rozvíjať a zlepšovať

27.08.2017 16:18

 

https://www.minedu.sk/p-plavcan-nase-skolstvo-je-potrebne-neustale-rozvijat-a-zlepsovat/